ניקוי שטיחים בתל אביב עם אביב המנקה, ניקוי שטיחים במרכז

אישורים ותקנים למיגון אש במפעלים

מפעלים רבים משתמשים, כחלק בלתי נפרד מתהליך העבודה, בחומרים מסוכנים, שבחלקם נחשבים לחומרים מעכבי בעירה. הסכנות במפעל הן רבות מאד וחשוב לעשות ככל הניתן כדי למנוע אותם וכדי לספק לעובדים סביבת עבודה בטוחה. ישנם סוגים שונים של אישורים ושל תקנים למיגון אש במפעלים, העוזרים לעשות זאת, וכוללים שימוש בציוד מיגון מיוחד. כמו כן, עובדים במפעלים אלה בעלי תפקיד שונים, הלוקחים על עצמם את האחריות לדאוג למיגון. ביניהם, למשל, ממונה בטיחות אש שלוקח חלק בלתי נפרד מצוות החירום והוא זה האחראי לבחינת מערכות כיבוי האש וההתרעה בפני האש.

באילו אישורים ובאילו תקנים מדובר

על כל מפעל להציג אישורי מיגון אש של מכון התקנים וגם של ממונה בטיחות אש. אישורי מיגון אש של מכון התקנים ניתנים למפעלים לאחר שעברו בהצלחה את בדיקות בטיחות האש השונות, המכסות מספר תחומים: רמת עמידותם של אלמנטים שונים בבניין בפני אש, המצאות מערכות שונות כמו מערכת בקרת עשן, מערכת מיזוג אוויר תקינה וגם מערכת בישול מסחרי שעובדת בהתאם לתקנים, בדיקת הימצאות חומרים מעכבי בעירה, בדיקת מדפי האש במפעל ועוד. מדובר באישורים שקבלתם מאפשרת סביבת עבודה בטוחה יותר, תוך שימוש במערכות שונות לגילוי אש ועשן.

תקנים מצילי חיים של מכון התקנים, שבהם מחויבים לעמוד כיום כל המפעלים, נדרשים על פי חוק. תקנים אלה כוללים התקנה של מערכות גילוי עשן ואש, התקנה שמתבצעת בפועל על ידי חברות המורשות לבצע זאת, ומערכות העומדות בתקן הישראלי. בנוסף, הם מתייחסים גם למיקומן של המערכות. המיקום נבחר על ידי יועץ בטיחות שמגיע אל המפעל, שבוחן את המרחב כולו ושמחליט על המיקום הראוי. התקנים מכילים גם התייחסות לחלקי המערכת עצמם, כמו הצופר שלה, גלאי העשן, הרכזת וגם החייגן האוטומטי שהיא כוללת.

בעזרת ממונה בטיחות אש ניתן לעקוב אחר אופן תפקודן של מערכות אלו ובמידת הצורך לדאוג לתקן אותן או להחליפן בחדשות. ממונה הבטיחות עובר לרוב הכשרה מיוחדת, הכוללת הכרות עם שיטות שונות לכיבוי אש ועם סוגים שונים של חומרים מעכבי בעירה, היא כוללת תרגול מעשי של כיבוי אש וגם של עזרה ראשונה וגם הכרות עם כל התקנים שיש לעמוד בהם ועם האישורים הנדרשים מכל מפעל כדי להבטיח סביבת עבודה ראויה ובטוחה לעובדי המקום.

התקשרו עכשיו