ניקוי שטיחים בתל אביב עם אביב המנקה, ניקוי שטיחים במרכז

ניקוי וחיטוי מאגרי מים

בהתאם להנחיות של משרד הבריאות ולתקנות של מכון התקנים, כיום כל בניין מגורים משותף נדרש על פי חוק לדאוג לתחזוקה הולמת של מאגרי המים. הנחיות ותקנות אלו מחייבות כיום כל בניין מגורים משותף לבצע אחת לפרק זמן של שנה ניקוי וחיטוי מאגרי מים. במאמר הנוכחי ברצוננו לשפוך אור על כל הנושא של תחזוקת מאגרי מים במבנים, על רמת חשיבותה וכן על הפעולות שיש לבצע במסגרת פעולות הניקוי החיטוי והטיהור של מאגרי המים במבנים משותפים.

מהם מאגרי מים ומה תפקידם באספקת המים למבנים?

ראשית נציין שהתפקיד של מאגרי המים בבניינים הינו לגבות את אספקת המים הסדירה עבור כל דיירי המבנה. מאגרים אלו נועדו על מנת לספק מים בצורה שוטפת והם יכולים להימצא או על גג הבניין, או בקרקעיתו או לחלופין בשניהם יחד. מעבר לאספקה סדירה ושוטפת של מים, מאגרים אלו נועדו גם עבור שעות חירום וכיבוי אש.  כאשר מאגר המים מתרוקן, מערכת משאבות המים בבניין נדרשת למלאו מחדש. בכל הנושא של מאגרי מים ישנן כמה וכמה שיטות שונות.
את מהשיטות כרוכה בהזרמתם של המים אל המאגרים על ידי משאבות, ולאחר מכן ישירות למערכת המים ולצנרת של בניין המגורים המשותף. שיטה נוספת מתאפיינת במאגרי מים המיועדים לשימוש אך ורק בשעה בה לחץ המים שמגיע מהעירייה הינו נמוך במיוחד או בכלל לא פועל. במקרים מהסוג הזה, המים המגיעים לדיירי המבנה מוזרמים מן המאגר, בשל הפרשים בלחצים. כיום כל בניין מגורים בעל חמש קומות ומעלה כולל מאגר מים. מאגרי מים יכולים להיבנות כמכל פלסטיק או מיציקות של בטון.

על מי מוטלת האחריות לדאוג לניקיונם של מאגרי המים בבניינים משותפים?

במטרה להבטיח שמירה מקסימאלית על איכות המים, ישנו צורך לבצע טיפולים תדירים ושוטפים עבור מאגרי המים. ניקוי וחיטוי מאגרי מים, הינה פעולה אשר וועד הבית אחראי לביצועה. אולם מעבר לכך, גם אתם בתור דיירי הבניין, אשר עושים שימוש תדיר ויומיומי במי הבניין למטרות כאלו ואחרות, נדרשים לדאוג לניקיון זה. וועד הבית אמור לדאוג לשירותי ניקוי וחיטוי מאגרי מים דרך חברה מקצועית בתחום בעלת שם ומוניטין.
התקשרו עכשיו